• සාම්ප්මැක්ස් (ෂියාමන්) ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණ සමාගම, ලිමිටඩ්.
 • sales@sampmax.com
 • 0086-592-6053779

විසඳුම්

 • Formwork Solutions

  ආකෘති විසඳුම්

  ආකෘති විසඳුම් නවීන කොන්ක්‍රීට් වත් කරන ගොඩනැගිලි ආකෘති පද්ධතිය ඉදිකිරීම් සැලසුම් අවශ්‍යතා අනුව කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයට කොන්ක්‍රීට් වත් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා වන තාවකාලික ආදර්ශ ව්‍යුහයකි. එය තිරස් බර දරා ගත යුතු අතර ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Scaffolding Solutions

  පලංචිය විසඳුම්

  පලංචිය විසඳුම් පලංචිය යනු කම්කරුවන්ට සිරස් හා තිරස් ප්‍රවාහන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ විසඳීම සඳහා ඉදිකිරීම් භූමියේ ඉදිකර ඇති විවිධ ආධාරක ය. ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිකිරීම් සේවකයින්ට ඉහළට හා පහළට හෝ බාහිරව ක්‍රියා කිරීම සඳහා ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Automatic Climbing Formwork Solutions

  ස්වයංක්‍රීය කඳු නැගීමේ ආකෘති විසඳුම්

  ස්වයංක්‍රීයව නැගීමේ වැඩ වර්‍ගය කඳු නැගීමේ රාමුව මීටර 45 ට වැඩි ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධාන ශරීරය සඳහා සුදුසු වන අතර එය විවිධ ව්‍යුහයන්ගේ ප්‍රධාන ශරීරයට යෙදිය හැකිය. එය සමස්තයක් වශයෙන් වානේ වලින් සමන්විත සමස්ත ව්‍යුහයක්ම අනුගමනය කරන අතර ඒකාබද්ධ උපකරණ, අඩු සම ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Storage Cold Room Solutions

  ගබඩා කාමර කාමර විසඳුම්

  ගබඩා සීතල කාමර ගබඩා සීතල කාමර විසඳුම යනු සැම්ප්මැක්ස් ඉදිකිරීම් වල නව නිෂ්පාදන අංශයක් වන අතර අපගේ කර්මාන්තශාලා වාසි සහ තාක්‍ෂණික දියුණුව හේතුවෙන් 2020 දී අපි මේ ආකාරයේ විසඳුමක් සඳහා නව කර්මාන්තශාලාවක් පිහිටුවන්නෙමු. වායු සිසිලන ඒකකය පෙර ...
  වැඩිදුර කියවන්න